Opis inwestycji
Spółka Grupy Introl zrealizowała zabudowę systemu wczesnej detekcji pożaru na ciągach nawęglania w oparciu o światłowodową, liniową czujkę ciepła. Jednocześnie wykonano rozbudowę zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym Gemos, umożliwiającego wizualizację i sterowanie systemem gaszenia i systemem detekcji w Elektrociepłowni Żerań. Celem realizacji było zminimalizowanie ryzyka przerwania ciągłości produkcji w przypadku powstania pożaru w Elektrociepłowni oraz maksymalne ograniczenie szkód związanych z pożarem dla osób i mienia znajdujących się na terenie zakładu. Zlecone prace zrealizowane zostały kompleksowo, co oznacza, że wykonano całość prac we wszystkich branżach.

 

Zakres prac:
• zabudowa systemu detekcji oraz rozbudowa systemu nadzoru w oparciu o projekt techniczny zabudowy systemu detekcji i gaszenia pożaru,
• prace demontażowe i montażowe, przekładki i rozbiórki,
• dostawę wszystkich elementów systemu detekcji i systemu nadzoru, w tym: aparatury, urządzeń, części zamiennych, światłowodów, kabli i wszystkich niezbędnych materiałów montażowych,
• uruchomienie systemów i przekazanie ich do eksploatacji,
• wykonanie dokumentacji odbiorczej,
• przygotowanie projektów powykonawczych.

Typ projektu Instalacje p-poż.
Termin realizacji 2017-2018
Klient/Inwestor PGNiG TERMIKA SA