Opis inwestycji:

Połączenie produkcji energii elektrycznej i ciepła, tzw. kogeneracja (ang. Combined Heat and Power – CHP), znacząco zwiększa efektywność elektrowni, gdyż ciepło powstałe podczas produkcji energii jest wykorzystywane do ogrzewania otoczenia lub do innych procesów produkcyjnych. Klient zamierzał wykorzystać te energie do dostarczania gorącej wody do miejskiego systemu ciepłowniczego. Zakład znajduje się blisko ogrzewanych budynków, co zapewnia łatwy transfer energii.
Przedmiotem realizacji INTROL była zabudowa agregatu prądotwórczego wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi.

Zakres prac:

• projekt koncepcyjny i usługi doradcze dla elektrowni o mocy 6,8 MW
• studium wykonalności
• projekt oraz dokumentacja techniczna projektu
• dostawa, zabudowa i montaż:
• silnik gazowy Rolls-Royce B35: 40V16 AG z generatorem
• szafa sterująca i szafy pomocnicze
• rozdzielnia 15kV RSN, transformator 0,4/15 kV
• obieg odzysku ciepła od wody chłodzącej: płaszcz silnika, system olejowy,
układ chłodzenia powietrza do spalania I-go stopnia i chłodzenia spalin
• obieg wody chłodzącej płaszcz silnika HT
• obieg chłodzenia powietrza do spalania II-go stopnia wraz z chłodnicą wentylatorową LT
• układ chłodzenia awaryjnego silnika z chłodnicą woda-powietrze CHA
• układ smarowania wraz z chłodnicą oleju LO
• linia gazowa, system detekcji gazu
• instalacje elektryczne
• system wykrywania zagrożenia pożarowego
• dokumentacja powykonawcza i wyszkolenie obsługi

Typ projektu Kogeneracja
Termin realizacji 2012-2013
Kwota realizacji 6 000 000 USD
Klient/Inwestor OPEC Gdynia