Opis inwestycji:

KZPP “Koniecpol” to producent płyt twardych i porowatych oraz systemów izolacyjnych stosowanych w budownictwie. Firma eksportowała swoje produkty do około trzydziestu krajów świata, jednocześnie inwestując w swoje zakłady dla zapewnienia im zgodności z ekologicznymi standardami.
W ramach zleconego przez KZPP “Koniecpol” zadania INTROL zabudował turbogenerator przeciwprężny TR 320 połączony w tandem.

Zakres prac:

  • prace projektowe
  • dostawa i zabudowa turbogeneratora
  • roboty budowlane
  • roboty technologiczne
  • instalacje elektryczne i automatyka
  • uruchomienie i przekazanie do eksploatacji
Typ projektu Kogeneracja
Termin realizacji 2006-2008
Klient/Inwestor Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych “Koniecpol” SA