Jedna ze spółek Grupy Introl wykonała prace polegające na zabudowie (rozbudowie obecnego systemu) stałych urządzeń gaśniczych na ciągach nawęglania, w oparciu o instalację wysokociśnieniowej mgły wodnej (System gaszenia), zabudowie (rozbudowie obecnego systemu) systemu wczesnej detekcji pożaru na ciągach nawęglania w oparciu o światłowodową, liniową czujkę ciepła DTS oraz detekcję gazów tlewnych (System detekcji), a także rozbudowie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym (System nadzoru), umożliwiającego wizualizację i sterowanie systemem gaszenia i systemu detekcji pożaru w Elektrociepłowni Siekierki. Dodatkowo dostarczono  i zainstalowano system kontroli dostępu i monitoringu CCTV na bloku energetycznym opalanym biomasą.

Zakres prac:
• rozbudowa stałych urządzeń gaśniczych na ciągach nawęglania w oparciu o instalację mgły wodnej,
• rozbudowa systemu wczesnej detekcji pożaru na ciągach nawęglania w oparciu o światłowodową liniową czujkę ciepła DTS,
• system detekcji gazów tlewnych Adicos,
• rozbudowa systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym GEMOS,
• budowa systemu KD na biomasie,
• rozbudowa systemu CCTV na biomasie,
• uruchomienie wszystkich wdrażanych systemów,
• wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Typ projektu Systemy bezpieczeństwa
Termin realizacji 2017-2018
Klient/Inwestor PGNiG TERMIKA SA