Opis inwestycji:

PEC Biała Podlaska zlecił firmie z GRUPY INTROL budowę nowego kotła wodnego WR 12 wraz z systemem odpylania, celem zwiększenia zapotrzebowania na moc cieplną w mieście.

Zakres prac:

• opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę
• opracowanie dokumentacji wykonawczej we wszystkich branżach: technologicznej, budowlanej,
elektrycznej i AKPiA
• prace demontażowe
• prefabrykacja elementów kotła
• montaż konstrukcji kotła wraz z opodestowaniem
• montaż rusztu kotła
• montaż części ciśnieniowej kotła
• montaż układu zmieszania wody
• montaż odżużlania kotła
• montaż leja węglowego i zsypów węgla
• montaż instalacji odpylania kotła
• montaż instalacji powietrza podmuchowego
• wyposażenie kotła w aparaturę kontrolno-pomiarową

Typ projektu Kotły
Termin realizacji 2012-2013
Klient/Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Biała Podlaska