Opis inwestycji:

Zakład Energetyki Cieplnej SA w Katowicach to dostawca ciepła na terenie Górnego Śląska.
W ramach ZEC’u istnieje 10 wydziałów, których łączna moc wynosi blisko 660 MW.
W ramach kontraktu zawartego z ZEC SA w Katowicach INTROL wykonał kompleksowe roboty budowlane związane z budową budynku elektrociepłowni wyposażonej w dwa silniki gazowe typu Jenbacher z generatorami energii elektrycznej, zasilane gazem z odmetanowania KWK “Mysłowice-Wesoła”.

Zakres prac:

• roboty budowlane wraz ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi i instalacjami elektro-energetycznymi,
cieplnymi, wodno-kanalizacyjnymi
• dostawa, montaż, rozruch dwóch silników gazowych
• budynek elektrociepłowni modułowej – hala generatorów:
• kominy zewnętrzne do odprowadzania gazów spalinowych
• układ stabilizacji gazu
• węzeł cieplny z układem rurociągów
• instalacja zrzutu nadmiaru ciepła do atmosfery
• instalacje elektryczne do wyprowadzenia mocy z generatorów na napięcie 6,3 kV
• instalacje elektryczne
• instalacja teletechniczna z monitoringiem pomieszczeń i systemem wizualizacji w dyspozytorni
• zaprojektowanie i wykonanie monitoringu parametrów pracy kotłowni w zakresie pomiarów ruchowych
temperatur, ciśnień i przepływów, współpracującego ze stanowiskiem dyspozytorskim
dla silników gazowych
• przeszkolenie w zakresie bieżącej obsługi silników oraz wykonywania przeglądów eksploatacyjnych

Typ projektu Kogeneracja
Termin realizacji 2008-2009
Klient/Inwestor Zakład Energetyki Cieplnej SA w Katowicach