Opis inwestycji:

KWK “Borynia” to kopalnia węgla koksującego należąca do Grupy JSW SA. Złoże kopalni zajmuje obszar górniczy o powierzchni 17,4 km2, a zasoby operatywne szacuje się na 34,0 mln ton węgla gazowo-koksowego oraz energetycznego. Na zlecenie JSW INTROL zbudował układ kogeneracyjny zasilany paliwem gazowym wraz z wyposażeniem i dostosowaniem hali, w której stanął silnik, instalacjami pozwalającymi na jego bezproblemową pracę, montażem kanałów wentylacyjnych oraz komina i wyposażeniem dyspozytorni w niezbędne urządzenia elektroniczne i wymaganą aparaturę.
Dostarczony agregat zasilany kopalnianym gazem, posiada 1819 kW mocy elektrycznej, 1860 kW mocy cieplnej. Gaz kopalniany – metan wydobywany na powierzchnię, spalany jest w silniku, służąc za jego paliwo.
Powstała w ten sposób energia cieplna i elektryczna wykorzystywana jest dla potrzeb energetycznych kopalni.

Zakres prac:

• prace projektowe
• dostawa silnika
• prace budowlane
• instalacje do odbioru ciepła
• roboty elektryczne i automatyka
• wentylacja
• odprowadzanie spalin
• szkolenia i rozruch

Typ projektu Kogeneracja
Termin realizacji 2007-2008
Klient/Inwestor Jastrzębska Spółka Węglowa, KWK “Borynia”