Opis inwestycji:

SEJ S.A. to nowoczesna firma energetyczna produkująca energię elektryczną dla potrzeb przemysłowych oraz dla ludności miasta Jastrzębia-Zdroju i okolic.
Obok energii uzyskiwanej z metanu, firma inwestuje także w instalacje do pozyskiwania energii z biomasy. Na zlecenie SEJ SA INTROL zrealizował kompleksowo instalację rozładunku, magazynowania i pneumatycznego transportu biomasy do kotłów OP-140 nr 3 i 4 EC “Zofiówka” w systemie “pod klucz”.

Zakres prac:

Prace budowlane:
• budowa budynku technicznego z pomieszczeniami AKPiA, rozdzielni elektrycznej, komorami
transformatorowymi, sprężarkownią
• budowa budynku technologicznego z pomieszczeniami technicznymi do przygotowania biomasy wraz z silosem
• budowa drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym

Instalacje technologiczne:
• montaż urządzeń technologii rozładunku biomasy rozdrobnionej i nierozdrobnionej do silosa
• montaż urządzeń mielenia biomasy do spalenia
• instalacja pneumatycznego transportu biomasy do kotłów wraz z montażem dmuchaw i dozowników
• instalacja systemu gaszenia iskier
• zabezpieczenie urządzeń i instalacji systemem wykrywania i tłumienia wybuchu

Instalacje elektryczne:
• linie kablowe 6kV, rozdzielnia 6 kV
• montaż transformatorów wraz z szynami
• trasy kablowe
• instalacja oświetlenia, telewizji przemysłowej, kierowania ruchem i okablowania

Instalacje automatyki:
• system sterowania i wizualizacji SCADA dla sterowni lokalnej i centralnej

Instalacje wod – kan:
• instalacja systemu gaszenia iskier
• instalacja hydrantowa
• instalacja kanalizacji

Instalacje grzewczo – wentylacyjne:
• instalacja centralnego ogrzewania
• instalacja wentylacji i klimatyzacji

Typ projektu Układy transportu
Termin realizacji 2010-2012
Klient/Inwestor Spółka Energetyczna “Jastrzębie” SA