Opis inwestycji:

Elektrownia Rybnik należy do międzynarodowego koncernu EDF. Obecnie EDF Rybnik ma moc wytwórczą rzędu 1775 MWe i jest największą elektrownią na Górnym Śląsku, a tym samym należy do grona największych elektrowni systemowych w Polsce. Po pierwszym okresie eksploatacji instalacji suchego z nawilżaniem odsiarczania spalin, postanowiono przeprowadzić remont instalacji z równoczesną modernizacją opartą o zebrane doświadczenia eksploatacyjne.
Modernizacja wykonana przez INTROL zrealizowana została na bloku nr 5 (5IOS).

Zakres prac:

• wykonanie i montaż wyprowadzenia popiołu z leja reaktora i kanałów spalin przenośnikami zgrzebłowymi
do odżużlacza
• wykonanie i montaż doprowadzenia do leja gorących spalin znad podgrzewacza wody
• modernizacja głowicy reaktora, instalacji podawania wapna hydratyzowanego do reaktora
• modernizacja instalacji popiołu recyrkulacyjnego ze zbiornika pośredniego i strefy elektrofiltra do reaktora
• wykonanie i montaż wstępnego nawilżania spalin i popiołu w kanałach dolotowych do reaktora
• modernizacja instalacji wody do reaktora – rozdzielenie instalacji wody czystej od wody zanieczyszczonej
• modernizacja AKPiA i wizualizacja całego zadania
• wykonanie i montaż ściany osłonowej wraz z bramą zwijana

Typ projektu Ochrona środowiska
Termin realizacji 2005
Kwota realizacji 995 000 EUR
Klient/Inwestor EDF Rybnik