Opis inwestycji:

Na zlecenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu INTROL zrealizował modernizację obiegów wodnych polegającą na podziale źródła energii cieplnej Ciepłowni Rąbin w Inowrocławiu wraz z wykonaniem i realizacją projektu w branży elektrycznej i AKPiA. Modernizacja miała na celu poprawę rozpływu ciepłej wody grzewczej i lepszą regulacyjność układu.

Zakres prac:

• wykonanie dokumentacji technicznej w branży elektrycznej, AKPiA i wizualizacji
• demontaż rurociągów i armatury
• montaż nowych rurociągów i armatury
• zabudowa pomp
• wykonanie nowych odcinków pomiarowych wraz z zabudową przepływomierzy
• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji rurociągów
• wykonanie prac w branży elektrycznej, AKPiA i wizualizacji
• badania, próby i odbiory

Typ projektu Układy transportu
Termin realizacji 2008
Kwota realizacji 368 750 EUR
Klient/Inwestor Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu