Opis inwestycji:

Starachowice czerpią swoją wodę z lokalnych studni głębinowych. Na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach INTROL zmodernizował zakład w Starachowicach, którego łączna wydajność wynosi 1000 m3/godzinę.
Zaimplementowane rozwiązanie stanowi zaawansowany system kontrolny oparty o swiatłowodową transmisję sygnałów, zdalne transmisje GPRS, DCS oraz wizualizacja SCADA.

Zakres prac:

• doradztwo i projekt koncepcyjny
• projekt mechaniczny systemu ujęcia wody
• projekt systemu filtrującego
• projekt systemu elektrycznego i kontrolnego
• system analizy wody
• instalacja rozdzielnicy średniego napięcia
• pełna instalacja elektryczna
• światłowodowa sieć transmisyjna
• systemy kontrolne DCS i SCADA

Typ projektu Oczyszczalnie ścieków
Termin realizacji 2008-2010
Kwota realizacji 7 000 000 USD
Klient/Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach