Opis inwestycji:

Głównym celem inwestycji było unowocześnienie infrastruktury oraz zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości wody pitnej dla mieszkańców Starachowic i sąsiednich powiatów. Inwestycja poprawiła jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom miasta i powiatu – zastosowano nowoczesne urządzenia technologiczne, pompy i aparaturę kontrolno – pomiarową. Udało się zmniejszyć awaryjność systemu oraz ryzyko zanieczyszczenia wody.
Wszystkie prace były wykonywane na czynnych obiektach z zabezpieczeniem ciągłości dostawy wody.

Zakres prac:

W ujęciu wody Trębowiec:
• wymiana pomp głębinowych
• wymiana rurociągów i armatury
• wyposażenie ujęć w urząadzenia pomiarowe i sterownicze
• wymiana rurociągów wody surowej o łącznej długości ok. 2,5 km

W SUW w Trębowcu:
• adaptacja komór filtracyjnych w budynku filtrów
• wymiana drenażu filtracyjnego i złóż filtracyjnych
• wymiana pomp do płukania filtrów i pomp wody popłucznej
• zamontowanie dmuchaw do płukania filtrów
• wymiana pomp II st.
• zmiana systemu chlorowania wody z chloru gazowego na podchloryn sodu wytwarzany
na miejscu z chlorku sodu
• adaptacja budynku magazynu chloru na budynek agregatu
• instalacja agregatu prądotwórczego
• modernizacja budynku stacji uzdatniania wody
• wymiana rurociągów i armatury
• wyposażenie stacji uzdatniania wody w urządzenia pomiarowe i regulacyjne
• modernizacja budynku administracyjno-socjalnego
• realizacja Centralnej Dyspozytorni ze stacją operatorską

W pompowni Majówka:
• wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych
• wykonanie pompowni III st. wraz z całkowitą wymianą orurowania, pomp i armatury
– Qmax pompowni 800 m3/h
• remont i modernizacja budynku pompowni
• wymiana instalacji sanitarnych
• dostawa i montaż agregatu prądotwórczego
• wybudowanie budynku i montaż chlorowni
• instalacje AKPiA wraz ze stacją operatorską i układami automatycznej regulacji

Typ projektu Stacje uzdatniania wody
Termin realizacji 2007-2009
Klient/Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.