Opis inwestycji:

Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie jest najmłodszym z trzech zakładów zaopatrujących Warszawę w wodę. Obecnie Wodociąg Północny pokrywa ok. 30% zapotrzebowania stolicy i dostarcza wodę dla mieszkanców północnych dzielnic Warszawy. W ramach powierzonego INTROL zadania rozbudowano do stanu docelowego układ hydrotechniczny pompowni, co umożliwiło eksploatację nie tylko pompowni II st., lecz również zbiorniki wody czystej i sieć wody gospodarczej SUW Wieliszew.
Celem inwestycji była wymiana pomp na bardziej ekonomiczne (o wyższej sprawności w całym zakresie wydajności pompowni) oraz zastosowanie nowoczesnych napędów – z zastosowaniem przetworników częstotliwości – dla uzyskania płynnej regulacji wydajności pomp w szerokim zakresie.

Zakres prac:

• instalacje technologiczne
• wykonanie 6 zespołów pompowych (w tym: pompy, silniki, transformatory, dwunastopulsowe
przetwornice częstotliwości, zawór zwrotny, przepustnica),
• przebudowa instalacji wody gospodarczej
• wymiana pomp odwodnieniowych i opróżniających zbiorniki wody czystej
• wymiana ultradźwiękowych przepływomierzy na przepływomierze elektromagnetyczne
• instalacje elektryczne
• wykonanie instalacji elektrycznych związanych z technologią
• wymiana układów napędowych pomp, instalacji elektrycznych, sterowania i sygnalizacji urządzeń
ogólnych pompowni
• instalacje automatyki
• modernizacja sterowania i sygnalizacji instalacji pompowni II st.
• wykonanie transmisji danych do systemu nadrzędnego z wykorzystaniem istniejącego światłowodu
• wykonanie systemu SCADA
• dostawa wersji instalacyjnych i licencji oprogramowania

Typ projektu Stacje uzdatniania wody
Termin realizacji 2009-2010
Klient/Inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA