Dostawa przemiennika PowerFlex7000 (typu prądowego) w celu wymiany istniejącego przemiennika częstotliwości średniego napięcia (typu napięciowego) dla zwiększenia niezawodności pracy układu napędowego. Całość zadania wykonana w trybie „pod klucz”, począwszy od dokumentacji projektowej, demontażu istniejącego przemiennika, włącznie ze zmianami w polu zasilającym i systemie sterowania, po uruchomienie i szkolenie obsługi z zakresu eksploatacji. Zakres prac: • [...] Więcej →
Kompleksowo wykonana modernizacja istniejącego, bezpośredniego zasilania silników  wentylatorów spalin, z wykorzystaniem przemienników średniego napięcia PowerFlex 7000 (typu prądowego). Modernizacja miała na celu zmniejszenie energii poboru potrzeb własnych bloku, zmniejszenie hałasu generowanego przez układ wyprowadzenia spalin, podniesienie jakości i zakresu regulacji oraz umożliwienie hamowania i zatrzymania wentylatora w stanach awaryjnych oraz w trakcie regulacji. Zakres prac: [...] Więcej →
Opis inwestycji: Elektrociepłownia Bydgoszcz II to największa i najnowocześniejsza elektrociepłownia w Bydgoszczy, stanowiąca podstawowe zródło zasilania miasta w ciepło grzewcze w postaci gorącej wody i energię elektryczną. Podobnie jak i inne elektrociepłownie, Elektrociepłownia Bydgoszcz II borykała się z problemem oszczędności energii, a stosowana w systemach pompowych metoda dławieniowa była nieefektywna i prowadziła do powstawania strat [...] Więcej →