Dostawa przemiennika PowerFlex7000 (typu prądowego) w celu wymiany istniejącego przemiennika częstotliwości średniego napięcia (typu napięciowego) dla zwiększenia niezawodności pracy układu napędowego. Całość zadania wykonana w trybie „pod klucz”, począwszy od dokumentacji projektowej, demontażu istniejącego przemiennika, włącznie ze zmianami w polu zasilającym i systemie sterowania, po uruchomienie i szkolenie obsługi
z zakresu eksploatacji.

Zakres prac:
• przygotowanie dokumentacji projektowej w modernizowanym zakresie,
• demontaż istniejącego przemiennika częstotliwości,
• dostawa przemiennika PowerFlex7000 (typu prądowego) 140 A/6 kV firmy Rockwell Automation,
• dostosowanie ramy wsporczej pod nowy przemiennik częstotliwości,
• modernizacja pola zasilającego 6 kV wraz z systemem sterowania,
• uruchomienie zmodernizowanego układu regulacji obrotów wentylatora spalin,
• dostawa kompletnej dokumentacji w modernizowanym zakresie.

Typ projektu Średnie napięcie
Termin realizacji 2018-2019
Klient/Inwestor PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy