Opis inwestycji:

Elektrociepłownia EC Siekierki jest jedną z największych elektrociepłowni w Europie. Dostarcza ciepło dla miasta Warszawy oraz produkuje energię elektryczną. W ramach modernizacji instalacji przygotowania wody INTROL wybudował magazyn kwasu solnego. Nowy magazyn kwasu pozwala zmagazynowac 300 ton kwasu solnego 35%. Dla potrzeb zapewnienia ciągłosci produkcji wody budowa była prowadzona etapowo, w systemie „projektuj – buduj”.

Zakres prac:

• wykonanie projektu wielobranżowego
• wykonanie prac demontażowych i wyburzeniowych starego magazynu kwasu
• wykonanie robót budowlanych
• dostawa i montaż urządzeń technologicznych – zbiorniki, absorber, pompy
• wykonanie rurociągów technologicznych
• budowa instalacji neutralizacji oparów kwasu
• wykonanie instalacji elektrycznych
• wykonanie systemu automatyki i pomiarów
• uruchomienie, szkolenia

Typ projektu Magazyny
Termin realizacji 2012
Klient/Inwestor PPGNiG Termika SA