Opis inwestycji:

Elektrociepłownia Kozienice zlokalizowana jest na lewym brzegu Wisły 75km na południe od Warszawy, w odległości 12 km od Kozienic. Usytuowana jest w pobliżu Kozienickiego Parku Krajobrazowego – obszaru specjalnie chronionego, dla którego obowiązują zaostrzone normy ochrony środowiska.
Elektrociepłownia posiada 10 wysokosprawnych bloków energetycznych o łącznej mocy osiągalnej 2908 MW, co daje około 8 % udziału w rynku produkcji energii elektrycznej w Polsce. Zdolność produkcyjna zainstalowanych jednostek wytwórczych to rocznie ok. 14 TWh. Moc zainstalowana oraz położenie sprawiają, że elektrownia w Świerżach Górnych jest jednym z najważniejszych węzłów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Wykonana instalacja przewidziana była na potrzeby pracy bloków nr 9 i 10 o mocy 500 MW wyposażonych w kotły AP-1650 walczakowe z cyrkulacją wspomaganą pompami, opalane pyłem węglowym dostarczanym.

Zakres prac:

• projekt wielobranżowy instalacji dozowania tlenu dla bloku nr 9
• demontaż starej instalacji dozowania tlenu dla bloku nr 9
• dostawa kompletu urządzeń i materiałów dla nowej instalacji
• prace budowlane związane z wykonaniem nowej instalacji dozowania tlenu dla bloku nr 9
• zabudowa nowego stanowiska magazynowego
• zabudowa automatycznego zmieniacza butli
• zabudowa układu dwustopniowej redukcji ciśnienia dozowanego tlenu
• wykonanie nowej instalacji z rur stalowych kwasoodpornych
• montaż aparatury kontrolno- pomiarowej, dostawa i montaż szafy sterowania i automatyki
• ruch próbny instalacji, optymalizacja parametrów,
• szkolenie personelu
• przekazanie instalacji do eksploatacji.

Typ projektu Automatyzacja
Termin realizacji 2012-2013
Klient/Inwestor ENEA Wytwarzanie S.A. Świerże Górne 26 – 900 Kozienice