Opis inwestycji:

Przedmiot zamówienia obejmował zaprojektowanie i wykonanie modernizacji trzech instalacji odpylania dla spalin z trzech kotłów węglowych o łącznej mocy cieplnej 30 MW zlokalizowanych na terenie ciepłowni miejskiej w Jaworze w celu spełnienia aktualnych standardów emisji pyłów do atmosfery.

Zakres prac:

  • opracowanie wielowariantowej koncepcji modernizacji instalacji odpylania
  • prace projektowe – projekt wykonawczy wielobranżowy
  • prace przygotowawcze, demontażowe oraz prace budowlane niezbędne pod wykonanie nowych instalacji
  • dostawa urządzeń i montaż trzech niezależnych układów odpylania typu opartych na układzie mechaniczno-workowym – cyklonach i filtrze workowym dla każdego z kotłów i wykonanie całości montażu wraz z układami wspomagającymi jak m.in. układ odbioru pyłów, wyciągu spalin wentylatorów itd. (część instalacyjna, elektryczna, izolacja, zabezpieczenie
    antykorozyjne, kanały spalin)
  • wykonanie stacji przygotowania sprężonego powietrza do regeneracji filtrów
  • wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA dla instalacji odpylania
  • uruchomienie instalacji, pomiary, szkolenia, instrukcje obsługi, dokumentacja powykonawcza, przekazanie do eksploatacji
Typ projektu Oczyszczanie powietrza
Termin realizacji 2015-2016
Klient/Inwestor „CIEPŁO-JAWOR” Sp. z o.o.