Opis inwestycji:

Modernizacja instalacji odpylania i oczyszczania spalin zapewniająca spełnienie standardu emisji zanieczyszczeń pyłowych dla czterech z siedmiu ciepłowni (Błonie, Białe Błota, Osowa Góra, Solec Kujawski, Szubin, Nakło nad Notecią, Koronowo), którymi dysponuje KPEC Spółka z o.o – realizacja wykonana „pod klucz” w systemie projektuj i buduj.

Zakres prac:

  • prace projektowe – projekty wykonawcze wielobranżowe
  • niezbędne prace demontażowe, m.in. demontaż istniejących odpylaczy cyklonowych, wentylatorów
  • niezbędne prace budowlane i adaptacyjne
  • dostawa i montaż instalacji odpylania dla ośmiu kotłów w branży instalacyjnej i mechanicznej
  • wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA dla ośmiu kotłów
  • wykonanie prób i pomiarów gwarancyjnych instalacji, pomiarów ochrony przeciwporażeniowej osobno dla każdej z wykonanych instalacji
  • uruchomienie instalacji
  • szkolenia, instrukcje obsługi, dokumentacja powykonawcza
Typ projektu Oczyszczanie powietrza
Termin realizacji 2014-2015
Klient/Inwestor Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy