Opis inwestycji:

Modernizacja układu odpylania z wykorzystaniem fi ltrów workowych pozwalających na spełnienie bardzo restrykcyjnych, wewnętrznych norm emisyjnych pyłu poniżej 18 mg/Nm (dla 6% O2) wykonana na zlecenie Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A – producenta energii elektrycznej i cieplnej dla potrzeb przemysłowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz mieszkańców miasta Jastrzębia-Zdroju i okolic (m.in: gmin Pawłowice i Suszec).

Zakres prac:

  • prace projektowe – w tym wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego i uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych
  • demontaże istniejących urządzeń i konstrukcji (cyklony, wentylatory, konstrukcje stalowe)
  • wykonanie nowych fundamentów pod wentylatory i stóp fundamentowych pod filtry
  • dostawa i montaż elementów układu odpylania: filtry, wentylatory, kanały spalin z przepustnicami z napędem elektrycznym
  • dostawa i montaż instalacji towarzyszących, w tym transportu pyłu
  • wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA oraz modernizacja istniejących rozdzielni
  • uruchomienie instalacji
  • szkolenia, instrukcje obsługi, dokumentacja powykonawcza i jakościowa
Typ projektu Oczyszczanie powietrza
Termin realizacji 2014-2015
Klient/Inwestor Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A