Grzegorz Surma
Specjalista ds. relacji inwestorskich i obowiązków informacyjnych

tel.: 32 789 01 46
kom.: 781 701 088
gsurma@introlsa.pl