Grzegorz Surma
Specjalista ds. relacji inwestorskich

tel.: 32 789 01 46
kom.: 781 701 088
gsurma@introl.pl