11 kwietnia 2024 r. wypłacono dywidendę w wysokości 6 168 964,32 zł, na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTROL S.A. z dnia 3 kwietnia 2024 r. Ustalenie prawa do wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 9 kwietnia 2024 r. (dzień dywidendy). Źródłem finansowania dywidendy był kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. Wypłacona dywidenda wyniosła 0,24 zł brutto w przeliczeniu na jedną akcję. Dywidendą objęte były akcje Spółki w liczbie 25 704 018 akcji. W Spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy.

5 czerwca 2024 r. wypłacono dywidendę w wysokości 6 168 964,32 zł, na mocy uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTROL S.A. z dnia 27 maja 2024 r. Ustalenie prawa do wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 31 maja 2024 r. (dzień dywidendy). Źródłem finansowania dywidendy była część zysku netto za rok obrotowy 2023 r. Wypłacona dywidenda wyniosła 0,24 zł brutto w przeliczeniu na jedną akcję. Dywidendą objęte były akcje Spółki w liczbie 25 704 018 akcji. W Spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy.

6 kwietnia 2023 r. wypłacono dywidendę w wysokości 5 140 803,60 zł, na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTROL S.A. z dnia 27 marca 2023 r. Dzień ustalenia prawa do wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 3 kwietnia 2023 r. (dzień dywidendy). Źródłem finansowania dywidendy był kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. Wypłacona dywidenda wyniosła 0,20 zł brutto w przeliczeniu na jedną akcję. Dywidendą objęte były akcje Spółki w liczbie 25 704 018 akcji. W Spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy.

25 sierpnia 2023 r. wypłacono dywidendę w wysokości 8 739 366,12 zł, na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTROL S.A. z dnia 16 sierpnia 2023 r. Ustalenie prawa do wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 22 sierpnia 2023 r. (dzień dywidendy). Źródłem finansowania dywidendy był kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. Wypłacona dywidenda wyniosła 0,34 zł brutto w przeliczeniu na jedną akcję. Dywidendą objęte były akcje Spółki w liczbie 25 704 018 akcji. W Spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy.

28 lutego 2022 r. wypłacono dywidendę w wysokości 6 426 004,50 zł, na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTROL S.A. z dnia 8 lutego 2022 r. Dniem ustalenia prawa do wypłaty dywidendy był dzień 16 lutego 2022 r. (dzień dywidendy). Źródłem finansowania dywidendy był kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. Wypłacona dywidenda wyniosła 0,25 zł brutto w przeliczeniu na jedną akcję. Dywidendą objęte były akcje Spółki  liczbie 25 704 018 akcji. W Spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy.

14 lipca 2022 r. wypłacono dywidendę w wysokości 6 168 964,32 zł, na mocy uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTROL S.A. z dnia 10 czerwca 2022 r. Dniem ustalenia prawa do wypłaty dywidendy był dzień 22 czerwca 2022 r. (dzień dywidendy). Źródłem finansowania dywidendy była część zysku netto za 2021 r. (z 19 257 474,78 zł).

Wypłacona dywidenda wyniosła 0,24 zł brutto w przeliczeniu na jedną akcję. Dywidendą objęte były akcje Spółki  liczbie 25 704 018 akcji. W Spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. w dniu 1 czerwca 2021 r. uchwaliło wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy w łącznej kwocie 11 823 848,28 zł. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wyniosła 46 groszy brutto. Dniem ustalenia prawa do dywidendy był 17 czerwca 2021 r. (dzień dywidendy). Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 2 lipca 2021 r.

Dywidendą objęte były akcje Spółki w łącznej liczbie 25 704 018 akcji. W Spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy.

23 października 2020 r. wypłacono dywidendę w wysokości 9 767 526,84 zł, na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTROL S.A. z dnia 7 października 2020 r. Dniem ustalenia prawa do wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 15 października 2020 r. (dzień dywidendy). Źródłem finansowania dywidendy był kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. Wypłacona dywidenda wyniosła 0,38 zł brutto w przeliczeniu na jedną akcję. Dywidendą objęte były akcje Spółki  liczbie 25 704 018 akcji Dywidenda nie była wypłacana z akcji własnych INTROL S.A. tj. 434 782 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B INTROL S.A., umorzonych na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r. W Spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy

24 kwietnia 2019 r. wypłacono dywidendę w wysokości 2 091 104 zł, na mocy uchwały nr 4  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTROL S.A. z dnia 9 kwietnia 2019 r. Dniem ustalenia prawa do wypłaty dywidendy wyznaczono dzień 16 kwietnia 2019 r. (dzień dywidendy).  Źródłem finansowania dywidendy był kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy  w późniejszym okresie. Wypłacona dywidenda wyniosła 0,08 zł brutto w przeliczeniu na jedną akcję. Dywidendą objęte były wszystkie akcje Spółki, w łącznej liczbie 26 138 800 akcji. W Spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy.

W okresie 2018 r. INTROL S.A. nie wypłacała dywidendy oraz nie deklarowano dywidendy do wypłaty.

W dniu 18 stycznia 2017 r. INTROL S.A. wypłacił dywidendę w wysokości 7 991 640 zł, na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTROL S.A. z dnia 19 grudnia 2016 r. Dniem ustalenia prawa do wypłaty dywidendy wyznaczono dzień 2 stycznia 2017 r. (dzień dywidendy). Źródłem finansowania dywidendy był kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. Wypłacona dywidenda wyniosła 0,30 zł brutto w przeliczeniu na jedną akcję. Dywidendą objęte były wszystkie akcje Spółki, w łącznej liczbie 26 638 800 akcji. W Spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy.

31 sierpnia 2017 r. INTROL S.A. wypłacił dywidendę w wysokości 10 655 520 zł, na mocy uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTROL S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r. Dniem ustalenia prawa do wypłaty dywidendy wyznaczono dzień 18 sierpnia 2017 r. (dzień dywidendy). Źródłem finansowania dywidendy był zysk netto za 2016 r. (w wysokości 9 191 546,06 zł) oraz kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie (w wysokości 1 463 973,94 zł). Wypłacona dywidenda wyniosła 0,40 zł brutto w przeliczeniu na jedną akcję. Dywidendą objęte były wszystkie akcje Spółki, w łącznej liczbie 26 638 800 akcji. W Spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy.

W dniu 24 czerwca 2016 r. INTROL S.A. wypłacił dywidendę w wysokości 11 987 460 zł, na mocy uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTROL S.A. z dnia 2 czerwca 2016 r. Dniem ustalenia prawa do wypłaty dywidendy wyznaczono dzień 9 czerwca 2016 r. (dzień dywidendy). Źródłem finansowania dywidendy było 82% zysku netto za 2015 r. w kwocie 14 591 395,93 zł. Wypłacona dywidenda wyniosła 0,45 zł brutto w przeliczeniu na jedną akcję. Dywidendą objęte były wszystkie akcje Spółki, w łącznej liczbie 26 638 800 akcji. W Spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy.

W drugim półroczu 2015 roku dywidenda została wypłacona dwukrotnie:

W dniu 7 lipca 2015 r. wypłacono dywidendę w wysokości 6 126 924 zł, na mocy uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTROL S.A. z dnia 10 czerwca 2015 r. Dniem ustalenia prawa do wypłaty dywidendy wyznaczono dzień 22 czerwca 2015 r. (dzień dywidendy).

Źródłem finansowania dywidendy było 36,5% zysku netto za 2014 r. w kwocie 16 779 677,65 zł.

Wypłacona dywidenda wyniosła 0,23 zł brutto w przeliczeniu na jedną akcję.

W dniu 3 listopada 2015 r. wypłacono dywidendę w wysokości 5 860 536,00 zł, na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTROL S.A. z dnia 5 października 2015 r. Dzień ustalenia prawa do wypłaty dywidendy wyznaczono na 15 października 2015 r. (dzień dywidendy).

Wypłacona dywidenda wyniosła 0,22 zł brutto w przeliczeniu na jedną akcję.

W pierwszym półroczu 2015 roku dywidenda nie została wypłacona.

W drugim półroczu 2014 roku dywidenda została wypłacona:
1) w kwocie 10.122.744 zł, na podstawie uchwały ZWZ INTROL S.A. z dnia 23 czerwca 2014 r.,; źródłem finansowania dywidendy była część zysku netto za 2013 r. Wartość dywidendy na jedną akcję wynosiła 0,38 gr brutto.

W pierwszym półroczu 2014 roku dywidenda nie została wypłacona.

W drugim półroczu 2013 roku dywidenda została wypłacona:

1) w kwocie 9.856.356 zł, na podstawie uchwały ZWZ INTROL S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r.,; źródłem finansowania dywidendy była część zysku netto za 2012 r. Wartość dywidendy na jedną akcję wynosiła 0,37 gr brutto.

W pierwszym półroczu 2013 roku dywidenda nie została wypłacona.

W drugim półroczu 2012 roku dywidenda została wypłacona:

1) w kwocie 8.258.028 zł, na podstawie uchwały ZWZ INTROL S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r.,; źródłem finansowania dywidendy była część zysku netto za 2011 r. Wartość dywidendy na jedną akcję wynosiła 0,31 gr brutto.

W pierwszym półroczu 2012 roku dywidenda nie została wypłacona.

W drugim półroczu 2011 roku dywidenda została wypłacona:

1) w kwocie 9.057.192 zł, na podstawie uchwały ZWZ INTROL S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.,; źródłem finansowania dywidendy była część zysku netto za 2010 r. Wartość dywidendy na jedną akcję wynosiła 0,34 gr brutto.

W pierwszym półroczu 2011 roku dywidenda nie została wypłacona.

W 2011 r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości zasady polityki dywidendowej. Zarząd INTROL S.A. w dniu 6 maja 2011 r. poinformował, iż przyjął nową politykę dywidendy, która zakłada, iż Akcjonariusze Spółki poza korzyściami wynikającymi ze wzrostu wartości giełdowej Spółki powinni mieć pewność, iż niezależnie od giełdowej koniunktury inwestycja w akcje INTROL S.A. jest korzystna i bezpieczna w porównaniu z innymi metodami inwestycyjnymi. Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwalanie wypłaty dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym. Jest to kontynuacja dotychczasowej praktyki wypłacania dywidendy, jak to miało miejsce w latach 2009 i 2010.

W drugim półroczu 2010 roku dywidenda została wypłacona:
1) w kwocie 7.991.640 zł, na podstawie uchwały ZWZ INTROL S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r.,; źródłem finansowania dywidendy była część zysku netto za 2009 r. Wartość dywidendy na jedną akcję wynosiła 0,30 gr brutto

W pierwszym półroczu 2010 r. dywidenda nie wyzostała wypłacona.

W drugim półroczu 2009 roku dywidenda została wypłacona:

1) w kwocie 8.524.416 zł, na podstawie uchwały NWZ INTROL S.A. z dnia 17 września 2009 r., z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. Wartość dywidendy na jedną akcję wynosiła 0,32 gr brutto

W pierwszym półroczu 2009 roku dywidenda została wypłacona:

1) w kwocie 5.327.760,00 zł, na podstawie uchwały NWZA INTROL S.A., z dnia 15 stycznia 2009 r., z kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Dywidenda na jedną akcję wynosiła 0,20 gr brutto. 2) W dniu 17 czerwca 2009 r. ZWZ INTROL S.A. podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za 2008 r. Zysk netto w kwocie 5.971.093,28 zł przekazano w całości na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.

W roku 2008 dywidenda nie została wypłacona.

W roku 2007 dywidenda została wypłacona:
1) w kwocie 1.901.525,62 zł na podstawie uchwały NWZA INTROL SA z dnia 2 marca 2007r., z zysków przekazanych w latach ubiegłych na kapitał rezerwowy
2) w kwocie 3.000.000 zł na podstawie uchwały nr 3 ZWZA INTROL SA z dnia 12 kwietnia 2007r. z zysku wypracowanego w 2006 roku, co stanowiło 48,52% całego zysku netto. Na jedną akcję przypadła dywidenda w wysokości 40,89 zł. Dodatkowo część zysku netto w kwocie 2.688.213,50 zł została przeznaczona na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.

Łącznie akcjonariusze otrzymali z tytułu dywidendy brutto w roku 2007 – 4.901.525,62 zł (w tym 3.000.000 zł z zysku wypracowanego w 2006 roku, a 1.901.525,62 zł z kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach).

Realizację polityki wypłaty dywidendy z zysków osiąganych przez Spółkę w latach następnych Zarząd będzie warunkował zaspokojeniem zapotrzebowania Spółki na środki finansowe, wynikające z realizacji programu inwestycyjnego INTROL SA. W sytuacji gdy zapotrzebowanie Spółki na środki finansowe, wynikające z realizacji programu inwestycyjnego INTROL SA nie będzie zaspokojone Zarząd nie będzie wnioskował o wypłatę dywidendy.
Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, w 2008 roku Zarząd złożył wniosek o przekazanie zysku netto wypracowanego za rok obrotowy 2007 na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.

Akcjonariuszowi Spółki przysługuje prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW.
Zgodnie z § 91 Szczegółowych zasad działania KDPW (załącznik do uchwały zarządu KDPW nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 roku ze zm.) nie później niż na 10 dni przed dniem dywidendy emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia dywidendy i wypłaty dywidendy. Termin wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 10 dnia po dniu dywidendy. Stosownie do brzmienia § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu wskazanych wyżej terminów, określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty. Zarząd KDPW może w drodze uchwały wprowadzać dodatkowe dni podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów albo wskazywać takie dni, które będą podlegać uwzględnieniu przy obliczaniu terminów.
W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.

W latach 2004, 2005 i 2006 dywidenda została wypłacona:

1) w kwocie 2.500.000 zł z zysku netto wypracowanego w 2003 roku (na podstawie uchwały nr 4/2004 Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2004 roku, co stanowiło 45,28% całego zysku netto. Na jedną akcję przypadła dywidenda w wysokości 34,08 zł. Pozostała część zysku netto w kwocie 3.020.576,36 zł została przeznaczona na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.
2) w kwocie 1.907.493,45 zł z zysku wypracowanego w 2004 roku (na podstawie uchwały nr 3/2005 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2005 roku), co stanowiło 100% całego zysku netto. Na jedną akcję przypadła dywidenda w wysokości 26 zł.
3) w kwocie 1.795.009,30 zł z zysku wypracowanego w 2005 roku (na podstawie uchwały nr 4/2006 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2006 roku, co stanowiło 90,50% całego zysku netto. Na jedną akcję przypadła dywidenda w wysokości 27,04 zł.
4) w kwocie 3.000.000 zł z zysku wypracowanego w 2006 roku (na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2007 roku, co stanowiło 48,52% całego zysku netto. Na jedną akcję przypadła dywidenda w wysokości 40,89 zł. Dodatkowo część zysku netto w kwocie 2.688.213,50 zł została przeznaczona na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.

Łącznie w latach 2004, 2005 i 2006 akcjonariusze otrzymali z tytułu dywidendy następujące kwoty brutto:

5) w roku 2004 – 2.500.000 zł (zysk wypracowany w 2003 roku),
6) w roku 2005 – 2.307.493,45 zł (w tym 1.907.493,45 zł z zysku wypracowanego w 2004 roku, a 400.000 zł z kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach),
7) w roku 2006 – 2.795.009,30 zł (w tym 1.795.009,30 zł z zysku wypracowanego w 2005 roku, a 1.000.000 zł z kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach),
8) w roku 2007 – 4.901.525,62 zł (w tym 3.000.000 zł z zysku wypracowanego w 2006 roku, a 1.901.525,62 zł z kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach).

Realizację polityki wypłaty dywidendy z zysków osiąganych przez Spółkę w latach następnych Zarząd będzie warunkował zaspokojeniem zapotrzebowania Spółki na środki finansowe, wynikające z realizacji programu inwestycyjnego INTROL SA. W sytuacji gdy zapotrzebowanie Spółki na środki finansowe, wynikające z realizacji programu inwestycyjnego INTROL SA. nie będzie zaspokojone, Zarząd nie będzie wnioskował o wypłatę dywidendy.

Zgodnie z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). Dzień dywidendy w spółce publicznej może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. W Spółce nie występują żadne uprzywilejowania akcji co do dywidendy.
Warunki wypłaty dywidendy ustali Zarząd w porozumieniu z KDPW. Zgodnie z § 91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW (załącznik do uchwały Zarządu KDPW nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 roku ze zm.) Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW o wysokości dywidendy oraz dniu dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy uchwałę Walnego Zgromadzenia. Między dniem dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni (stosownie do brzmienia § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty).

Informacja na temat proponowanej treści uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy zostanie przekazana w formie raportu bieżącego za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), co najmniej na 8 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do publicznej wiadomości. W analogicznej formie w ciągu 24 godzin od podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie zostaną przekazane informacje o treści podjętej uchwały o wypłacie dywidendy, jak również o warunkach jej odbioru i wypłaty. W tym samym trybie Emitent poda do publicznej wiadomości wszelkie decyzje dotyczące deklaracji wypłaty lub wstrzymania wypłaty dywidendy, a także ogłosi o odbiorze dywidendy. Nie istnieją inne ograniczenia odnośnie wypłaty dywidendy.