INTROL SA

40-519 Katowice
ul. Kościuszki 112

tel.: +48 32 789 00 22
faks: +48 32 789 01 75

e-mail: introlsa@introl.pl
www.introlsa.pl

INTROL S.A. jest płatnikiem podatku VAT.
NIP: 634 – 00 – 30 – 925
INTROL S.A. jest zarejestrowany w Urzędzie Statystycznym w Katowicach pod numerem: REGON: 272043375

INTROL S.A. gwarantuje kadrę specjalistów o wieloletnim doświadczeniu, mogących zapewnić fachowość i terminowość wykonania robót.
Firma nie jest w stanie przekształceń, podziału, likwidacji lub upadłości.
Przedsiębiorstwo INTROL S.A. posiada polisę OC, ubezpieczającą wykonywane prace w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 30.000.000,-PLN.

Kapitał akcyjny naszej firmy wynosi: 5.227.760,-PLN.