27-09-202223-09-2022


21-09-202220-09-2022


18-07-2022

12-07-202204-07-202230-06-2022

29-06-2022

28-06-2022

21-06-2022

14-06-2022

10-06-2022


07-06-2022


06-06-202231-05-2022

30-05-2022

17-05-2022

13-05-202211-04-2022

22-03-2022

03-03-2022


08-02-2022

01-02-202221-01-2022

14-01-2022

12-01-202222.12.2021

21.12.2021


01.12.202124.11.2021

05.10.2021


30.08.2021

10.08.2021


30.06.202129.06.2021

23.06.2021


21.06.2021


04.06.202102.06.2021

01.06.2021


28.05.202126.05.2021

19.05.2021

17.05.2021

12.05.2021


06.05.202105.05.202130.04.2021
29.04.2021


28.04.2021

21.04.2021

8.04.2021
2.04.2021

4.03.2021

4.02.2021


30.01.2021


29.01.2021

25.01.2021

20.01.2021

12.01.2021

2019-12-31


2019-12-09

2019-12-06


2019-12-03

2019-11-20
2019-08-31

2019-08-29

2019-08-14


2019-07-22

2019-07-04

2019-06-26
2019-06-182019-06-12


2019-06-07

2019-05-312019-05-27


2019-05-222019-04-23

2019-04-09
2019-04-032019-03-29

2019-03-27

2019-03-18

2019-03-122019-02-18

2019-02-01

2019-01-25

2019-01-17
2019-01-16
2019-01-07 


2018-12-20

Raport bieżący nr 51/2018 z dn. 20 grudnia 2018 r.: Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.

2018-12-18

Raport bieżący nr 50/2018 r. z dnia 18 grudnia 2018 r.: Uchwała Zarządu INTROL S.A. w sprawie zdjęcia z porządku obrad NWZ INTROL S.A., punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki.

Raport bieżący nr 49/2018 r. z dnia 18 grudnia 2018 r.: Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Santander Bank Polska S.A. (d. Bank Zachodni WBK S.A.)

2018-11-30

Raport bieżący nr 48/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku: Limatherm S.A. – zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward


2018-11-28

Raport bieżący nr 47/2018 r. z dn. 28 listopada 2018 r.:Zmiany w Statucie Spółki – rejestracja zmian Statutu w zakresie przedmiotu działalności


2018-10-31

Raport bieżący nr 46/2018 z dn. 31 października 2018 r.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2019 r.


Raport bieżący nr 45/2018 z dnia  31 października 2018 roku: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A., zwołanego na dzień 7 stycznia 2019 r.

2018-10-22

Raport bieżący 44/2018 z dnia 22 października 2018 r.:Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR


2018-10-19

Raport bieżący nr 43/2018 r. z dnia 19 października 2018 r.: INTROL S.A. – otrzymanie informacji od Domu Maklerskiego BDM S.A. o wyniku oferty zakupu akcji INTROL S.A.

2018-09-24

Raport bieżący nr 42/2018 r. z dnia 24 września 2018 r.:INTROL S.A. – ogłoszenie Oferty zakupu akcji własnych Emitenta.


2018-09-20

Raport bieżący nr 41/2018 r. z dnia 20 września 2018 r.:INTROL S.A. – przystąpienie do skupu akcji własnych oraz zawarcie umowy z Domem Maklerskim BDM S.A. w celu przeprowadzenia oferty zakupu akcji własnych Emitenta.

2018-09-12

Raport bieżący nr 40/2018 r. z dn. 12 września 2018 r.: Zmiany w Statucie Spółki – odmowa rejestracji tekstu jednolitego Statutu.

2018-09-07

Raport bieżący nr 39/2018 z dnia 7 września 2018 roku:Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. , które rozpoczęło się w dniu 31 sierpnia 2018 r. i było kontynuowane w dniu 7 września 2018 r.

2018-09-07

Raport bieżący nr 38/2018 z dnia 7 września 2018 roku:Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. , które rozpoczęło się w dniu 31 sierpnia 2018 r. i było kontynuowane w dniu 7 września 2018 r.2018-09-07

Raport bieżący nr 37/2018 z dn. 7 września 2018 r.: Nowy projekt uchwały nr 4 NWZ INTROL S.A. w sprawie nabycia akcji własnych celem umorzenia, zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza – Svanser Sp. z o.o.


2018-08-31

Raport bieżący nr 36/2018 z dn. 31 sierpnia 2018 r.:Nowe projekty uchwały nr 4 NWZ INTROL S.A. w sprawie nabycia akcji własnych celem umorzenia zgłoszone przez pełnomocnika akcjonariusza– Svanser Sp. z o.o. oraz pełnomocnika akcjonariusza – WEKA Investments Sp. z o.o.


2018-08-31

Raport bieżący nr 35/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach.


2018-08-06

Raport bieżący 34/2018 z dn. 6 sierpnia 2018 r.:INTROL S.A. – otrzymanie zawiadomienia od Banku Zachodniego WBK S.A. o przekroczeniu progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta


2018-08-01

Raport bieżący nr 33/2018 z dn. 1 sierpnia 2018 r.:Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2018 r.


2018-07-01

Raport bieżący nr 32/2018 z dnia  1 sierpnia 2018 roku: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A., zwołanego na dzień 31 sierpnia 2018 r.

2018-08-01

Raport bieżący nr 31/2018 r. z dnia 31 lipca 2018 r.: Realizacja kolejnego etapu przeglądu opcji strategicznych w Grupie INTROL

2018-07-30

Raport bieżący nr 30/2018 r. z dnia 30 lipca 2018 r.:Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

2018-07-30

Raport bieżący nr 29/2018 r. z dnia 30 lipca  2018 r.: Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. – informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

2018-07-30

Raport bieżący 28/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.:Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR


2018-07-30

Raport bieżący 27/2018 z dn. 30 lipca 2018 r.:INTROL Energomontaż Sp. z o.o. –  zawarcie istotnej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

2018-07-12

Raport bieżący 26/2018 z dn. 12 lipca 2018 r.: Smart In Sp. z o.o. Sp.k – brak realizacji umowy znaczącej

2018-06-28

Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku: Treść uchwał nie podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.


Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku: Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.


2018-06-22

Raport bieżący nr 22/2018 r. z dn. 22 czerwca 2018 r.:Powołanie Zarządu kolejnej Wspólnej Kadencji

Raport bieżący nr 21/2018 z dn.  22 czerwca 2018: Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A. oraz zaproponowała modyfikację projektu Uchwały nr 20 dot. zmiany Statutu Emitenta.


2018-06-20

Raport bieżący nr 20/2018 z dn. 20 czerwca 2018 r.:Zmiana projektu Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r., przedłożona przez Zarząd INTROL S.A.


2018-06-20

Raport bieżący nr 19/2018 r. z dnia 20 czerwca 2018 r.:Uchwała Zarządu INTROL S.A. w przedmiocie zmiany rekomendacji Zarządu co do podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy 2017.

2018-06-20

Raport bieżący nr 18/2018 r. z dnia 20 czerwca 2018 r.:Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu Limatherm S.A., realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

2018-06-04

Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku:Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej.

2018-05-30

Raport bieżący nr 16/2018 z dn. 30 maja 2018 r.:Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.


2018-05-30

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 30 maja 2018 roku:Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.

2018-05-23

Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 23 maja 2018 roku: Limatherm S.A. – zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward


2018-05-08

Raport bieżący nr 13/2018 r. z dnia 8 maja 2018 r.:Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

2018-05-02

Raport bieżący nr 12/2018 r. z dnia 2 maja 2018 r.: Rozpoczęcie kolejnego etapu przeglądu opcji strategicznych w Grupie INTROL

2018-04-20

Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku: Grupa INTROL – wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2017 r

2018-03-27

Raport bieżący 10/2018 z dn. 27 marca 2018 r.:INTROL S.A. zmiana polityki dywidendowej

2018-03-23

Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 23 marca 2018 roku: Limatherm S.A. – zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward


2018-03-19

Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 19 marca 2018 roku: Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej

2018-03-16

Raport bieżący 7/2018 z dn. 16 marca 2018 r.:Smart In Sp. z o.o. Sp.k –  zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta ważnej z punktu widzenia Grupy INTROL

2018-02-22

Raport bieżący 6/2018 z dn. 22 lutego 2018 r.: INTROL Energomontaż Sp. z o.o. –  zawarcie umów przez jednostkę zależną od Emitenta na łączną wartość umowy istotnej

2018-01-17

Raport bieżący nr 5/2018 r. z dnia 17 stycznia 2018 r.:Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

2018-01-16

Raport bieżący nr 4/2018 r. z dnia 16 stycznia 2018 r.:Uchwała Zarządu INTROL S.A. w sprawie przystąpienia do przeglądu opcji strategicznych i wyboru doradcy

2018-01-15

Raport bieżący nr 3/2018 r. z dnia 15 stycznia 2018 r.:INTROL S.A., Limatherm S.A. – wyksięgowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych

2018-01-15

Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku:Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej

2018-01-05

Raport bieżący 1/2018 z dn. 5 stycznia 2018 r.:Smart In Sp. z o.o. Sp.k –  zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta na wartość umowy istotnej

2017-12-22

Raport bieżący 52/2017 z dn. 22 grudnia 2017 r.:Zawarcie umów pożyczki przez jednostkę zależną od Emitenta – Smart In Sp. z o.o. Sp.k.  na wartość umowy istotnej

2017-12-22

Raport bieżący nr 51/2017 r. z dnia 22 grudnia 2017 r.:Przeniesienie udziałów w PWP Katowice Sp. z o.o. przez Limatherm S.A. na rzecz INTROL S.A.

2017-12-22

Raport bieżący nr 50/2017 r. z dnia 22 grudnia 2017 r.:Uchwała Zarządu INTROL S.A. w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego 5-letniego i zabezpieczenia oprocentowania w oparciu o IRS.

2017-12-15

Raport bieżący nr 49/2017 r. z dnia 15 grudnia 2017 r. : Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

2017-11-17

Raport bieżący 48/2017 z dn. 17 listopada 2017 r.:INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.– zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta na wartość umowy istotnej

2017-11-14

Raport bieżący 47/2017 z dn. 14 listopada 2017 r.:I4TECH Sp. z o.o.– zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta na wartość umowy istotnej

2017-11-07

Raport bieżący nr 46/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku: Grupa INTROL – wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za okres I-III kwartału 2017 r.

2017-10-23

Raport bieżący nr 45/2017 z dnia 23 października 2017 roku: złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej

2017-10-20

Raport bieżący 44/2017 z dn. 20 października 2017 r.: Smart In Sp. z o.o. Sp.k – zawarcie porozumienia o współpracy z Qumak S.A.

2017-10-10

Raport bieżący 43/2017 z dn. 10 października 2017 r.:IB Systems Sp. z o.o.  – zawarcie aneksu do umowy istotnej przez spółkę zależną Emitenta

2017-10-10

Raport bieżący 42/2017 z dnia 10 października 2017 r.:Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR


2017-10-05

Raport bieżący nr 41/2017 z dnia 5 października 2017: I4TECH Sp. z o.o. – rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w zakresie „Przebudowa instalacji dozowania dezynfektantów w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór”

2017-10-04

Raport bieżący 40/2017 z dn. 4 października 2017 r.:IB Systems Sp. z o.o.  – zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta na wartość umowy istotnej

2017-09-28

Raport bieżący nr 39/2017 z dnia 28 września 2017 r.: Limatherm S.A. – zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward


2017-08-28

Raport bieżący nr 38/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku: Grupa INTROL – wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2017 r.

2017-08-16

Raport bieżący nr 37/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku: złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej.

2017-07-05

Raport bieżący nr 36/2017 z dnia 5 lipca 2017 roku: wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A.

2017-06-22

Raport bieżący nr 35/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku:wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A.

2017-06-22

Raport bieżący nr 34/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku:powołanie osób nadzorujących


2017-06-22

Raport bieżący nr 33/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku:wypłata dywidendy

2017-06-22

Raport bieżący nr 32/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku:treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r.2017-06-21

Raport bieżący 31/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.:wybór biegłego rewidenta

2017-06-21

Raport bieżący 30/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.:Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR


2017-05-30

Raport bieżący 29/2017 z dnia 30 maja 2017 r.: Wybór biegłego rewidenta

2017-05-30

Raport bieżący nr 28/2017 z dn.  30 maja 2017: Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A.

2017-05-29

Raport bieżący nr 27/2017 z dnia 29 maja 2017 roku:złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej

2017-05-26

Raport bieżący nr 26/2017 z dn. 26 maja 2017 r.:projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.2017-05-26

Raport bieżący nr 25/2017 z dnia 26 maja 2017 roku: porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

2017-05-26

Raport bieżący nr 24/2017 z dn. 26 maja 2017 r.:rekomendacja Zarządu INTROL S.A. w sprawie podziału zysku za 2016 rok

2017-04-20

Raport bieżący nr 23/2017 r. z dnia 20 kwietnia 2017 r.: zawiadomienie od pełnomocnika Akcjonariusza INTROL S.A. – uzupełniona informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

2017-04-20

Raport bieżący nr 22/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku: Grupa INTROL – wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2016 r.

2017-03-28

Raport bieżący nr 21/2017 r. z dnia 28 marca 2017 r.:zawiadomienie od WEKA Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

2017-03-28

Raport bieżący nr 20/2017 r. z dnia 28 marca 2017 r.:zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. – informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

2017-03-28

Raport bieżący 19/2017 z dnia 28 marca 2017 r.:informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR


2017-03-27

Raport bieżący nr 18/2017 r. z dnia 27 marca 2017 r.:zawiadomienie od pełnomocnika Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

2017-03-27

Raport bieżący nr 17/2017 r. z dnia 27 marca 2017 r.:zawiadomienie od pełnomocnika Akcjonariusza INTROL S.A. – informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

2017-03-27

Raport bieżący 16/2017 z dnia 27 marca 2017 r.:informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR


2017-03-23

Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 23 marca 2017 roku:wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A.

2017-03-23

Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 23 marca 2017 roku: powołanie osób nadzorujących2017-03-23

Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 23 marca 2017 roku:treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 23 marca 2017 r.


2017-03-16

Raport bieżący nr 12/2017 r. z dnia 16 marca 2017 r.:zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

2017-03-16

Raport bieżący nr 11/2017 r. z dnia 16 marca 2017 r.:zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. – informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

2017-03-16

Raport bieżący 10/2017 z dnia 16 marca 2017 r.:Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR


2017-03-06

Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 6 marca 2017 roku:Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

2017-02-23

Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku:Limatherm S.A. – zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward


2017-02-22

Raport bieżący nr 7/2017 z dn. 22 lutego 2017 r.:projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 23 marca 2017 r.


2017-02-22

Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku:porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 23 marca 2017 r.

2017-02-06

Raport bieżący 5/2017 z dn. 6 lutego 2017 r.:Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2017-02-03

Raport bieżący 4/2017 z dnia 3 lutego 2017 r.:Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR


2017-02-01

Raport bieżący 3/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.:Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR


2017-01-23

Raport bieżący 2/2017 z dn. 23 stycznia 2017 r.:Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2017-01-12

Raport bieżący nr 1/2017 r. z dnia 12 stycznia 2017 r.:Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

2016-12-19

Raport bieżący nr 45/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A.

2016-12-19

Raport bieżący nr 44/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku: Wypłata dywidendy

2016-12-19

Raport bieżący nr 43/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku: Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 19 grudnia 2016 r.


2016-12-16

Raport bieżący nr 42/2016 r. z dnia 16 grudnia 2016 r.:Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

2016-12-14

Raport bieżący nr 41/2016 z dn.  14 grudnia 2016: Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.

2016-12-05

Raport bieżący nr 40/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku:złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

2016-12-01

Raport bieżący nr 39/2016 z dn. 1 grudnia 2016 r.:rekomendacja Zarządu INTROL S.A. co do częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.

2016-11-25

Raport bieżący nr 38/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku:Projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2016 r., zgłoszony przez akcjonariusza – Svanser Sp. z o.o.


2016-11-22

Raport bieżący nr 37/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku:Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2016 r.


2016-11-22

Raport bieżący nr 36/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku:Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2016 r.

2016-09-27

Raport bieżący nr 35/2016 z dnia 27 września 2016 roku:Zakład Projektowania Technologii i Automatyki PRO – ZAP Sp. z o.o. – zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

2016-09-27

Raport bieżący nr 34/2016 z dnia 27 września 2016 roku: wypadek drogowy podczas transportu silnika na gaz ziemny, objętego gwarancją – zdarzenie mogące wpłynąć na wyniki Grupy INTROL.

2016-08-30

Raport bieżący nr 33/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta: PWP Katowice Sp. z o.o.

2016-08-29

Raport bieżący nr 32/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku – Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

2016-08-19

Raport bieżący nr 31/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku – Grupa INTROL – wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2016 r.

2016-08-08

Raport bieżący nr 30/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku – Limatherm S.A. – zawarcie umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska S.A.

2016-07-14

Raport bieżący 29/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. – Objęcie przez INTROL – Energomontaż Sp. z o.o., Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o. oraz Zakład Projektowania Technologii i Automatyki Pro – ZAP Sp. z o.o. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWP Katowice Sp. z o.o. w zamian za wkłady niepieniężne (aporty) w postaci prawa użytkowania wieczystego działek i praw własności nieruchomości położonych w Chorzowie, Kędzierzynie – Koźlu i Ostrowie Wielkopolskim.

2016-07-14

Raport bieżący 28/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. – zawiązanie Smart In Sp. z o.o. w organizacji oraz Smart In Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji Spółka komandytowa

2016-07-08

Raport bieżący nr 27/2016 r. z dnia 8 lipca 2016 r. – Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

2016-07-08

Raport bieżący nr 26/2016 r. z dnia 8 lipca 2016 r. – Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. – informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

2016-07-07

Raport bieżący nr 25/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku – Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR


2016-07-07

Raport bieżący nr 24/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku – wybór biegłego rewidenta

2016-06-23

Raport bieżący nr 23/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku – Limatherm S.A. : zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward


2016-06-07

Raport bieżący nr 22/2016 z dn. 7 czerwca 2016 r. – Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o.

2016-06-07

Raport bieżący nr 21/2016 z dn. 7 czerwca 2016 r. – Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A.

2016-06-06

Raport bieżący nr 20/2016 z dn. 6 czerwca 2016 r. – Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

2016-06-06

Raport bieżący nr 19/2016 z dn. 6 czerwca 2016 r. – Zawiadomienie od pełnomocnika Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – bezpośrednie nabycie akcji INTROL S.A.

2016-06-06

Raport bieżący nr 18/2016 z dn. 6 czerwca 2016 r. – Zawiadomienie od pełnomocnika Svanser Holdings Limited. z siedzibą na Cyprze – bezpośrednie zbycie akcji INTROL S.A.

2016-06-06

Raport bieżący nr 17/2016 z dn. 6 czerwca 2016 r. – Zawiadomienie od pełnomocnika Akcjonariusza INTROL S.A. – pośrednie zbycie i pośrednie nabycie akcji INTROL S.A.

2016-06-06

Raport bieżący nr 16/2016 z dn. 6 czerwca 2016 r. – Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

2016-06-02

Raport bieżący nr 15/2016 z dn. 2 czerwca 2016 r. – IB Systems Sp. z o.o. – zawarcie zlecenia o wartości umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

2016-06-02

Raport bieżący nr 14/2016 z dn. 2 czerwca 2016 r. -Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ INTROL S.A.

2016-06-02

Raport bieżący nr 13/2016 z dn. 2 czerwca 2016 r. -Wypłata dywidendy

2016-06-02

Raport bieżący nr 12/2016 z dn. 2 czerwca 2016 r. -Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 2 czerwca 2016 r.2016-05-30

Raport bieżący nr 11/2016 z dn. 30 maja 2016 r. – IB Systems Sp. z o.o. – zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta na wartość umowy znaczącej

2016-05-19

Raport bieżący nr 10/2016 z dn. 19 maja 2016 r. – Powołanie osoby zarządzającej

2016-05-19

Raport bieżący nr 9/2016 z dn. 19 maja 2016 r. – Odwołanie osoby zarządzającej

2016-05-19

Raport bieżący nr 8/2016 z dn. 19 maja 2016 r. – Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A.

2016-05-17

Raport bieżący nr 7/2016 z dn. 17 maja 2016 r. – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta: PWP Katowice Sp. z o.o.

2016-05-06

Raport bieżący nr 6/2016 z dn. 6 maja 2016 r. – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2016 r.2016-05-06

Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 6 maja 2016 roku – Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2016 r.

2016-04-01

Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku – Objęcie przez Limatherm S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWP Katowice Sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa użytkowania wieczystego działki.

2016-03-14

Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 14 marca 2016 roku – Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

2016-01-21

Raport bieżący nr 2/2016 r. z dnia 21 stycznia 2016 r. – Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

2016-01-12

Raport bieżący 1/2016 z dn. 12 stycznia 2016 r. – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

2015-12-30

Raport bieżący 60/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. – Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach

2015-12-23

Raport bieżący nr 59/2015 r. z dnia 23 grudnia 2015 r. – Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

2015-12-15

Raport bieżący nr 58/2015 r. z dnia 15 grudnia 2015 r. – Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

2015-12-11

Raport bieżący 57/2015 z dn. 11 grudnia 2015 r. – Rezygnacja Członka Zarządu

2015-12-09

Raport bieżący nr 56/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku – Rejestracja połączenia spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką pod firmą ILZT III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

2015-12-01

Raport bieżący nr 55/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku – Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTROL S.A. na rzecz spółki zależnej INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym INTROL – Ene

2015-11-30

Raport bieżący nr 54/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku – Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

2015-10-30

Raport bieżący nr 53/2015 z dnia 30 października 2015 roku – Odstąpienie przez Mostostal Warszawa S.A. od umowy znaczącej z konsorcjum INTROL SA- Purico-Technofruit

2015-10-06

Raport bieżący nr 52/2015 z dnia 6 października 2015 roku – INTROL S.A. – podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

2015-10-05

Raport bieżący nr 51/2015 z dnia 5 października 2015 roku – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A.

2015-10-05

Raport bieżący nr 50/2015 z dnia 5 października 2015 roku – Wypłata dywidendy

2015-10-05

Raport bieżący nr 49/2015 z dnia 5 października 2015 roku – Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 5 października 2015 r.


2015-10-05

Raport bieżący nr 48/2015 z dn. 5 października 2015 – Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.

2015-09-30

Raport bieżący nr 47/2015 z dnia 30 września 2015 roku – Stanowisko Zarządu INTROL S.A. w sprawie połączenia INTROL S.A. ze spółką pod firmą ILZT III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach


2015-09-22

Raport bieżący nr 46/2015 z dnia 22 września 2015 roku – Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

2015-09-17

Raport bieżący nr 45/2015 z dnia 17 września 2015 roku – Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach.

2015-09-15

Raport bieżący nr 44/2015 r. z dnia 15 września 2015 r. – Połączenie Limatherm S.A. z ILZT II Sp. z o.o. – uzupełnienie informacji2015-09-15

Raport bieżący nr 43/2015 r. z dnia 15 września 2015 r. – Połączenie INTROL S.A. z ILZT III Sp. z o.o.– uzupełnienie informacji


2015-09-11

Raport bieżący nr 42/2015 r. z dnia 11 września 2015 r. – Zawiadomienie od Svanser Holdings Limited. z siedzibą na Cyprze – bezpośrednie zbycie akcji INTROL S.A.

2015-09-11

Raport bieżący nr 41/2015 r. z dnia 11 września 2015 r. – Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – bezpośrednie nabycie akcji INTROL S.A.

2015-09-11

Raport bieżący nr 40/2015 r. z dnia 11 września 2015 r. – Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. – pośrednie zbycie i pośrednie nabycie akcji INTROL S.A.

2015-09-11

Raport bieżący nr 39/2015 r. z dnia 11 września 2015 r. – Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

2015-09-03

Raport bieżący nr 38/2015 z dnia 3 września 2015 roku – Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

2015-09-03

Raport bieżący nr 37/2015 z dnia 3 września 2015 roku – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 5 października 2015 r.


2015-09-03

Raport bieżący nr 36/2015 z dnia 3 września 2015 roku – Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 5 października 2015 r.

2015-08-28

Raport bieżący nr 35/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku – Plan połączenia Limatherm S.A. z ILZT II Sp. z o.o.2015-08-28

Raport bieżący nr 34/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku – Plan połączenia INTROL S.A. z ILZT III Sp. z o.o.


2015-08-28

Raport bieżący nr 33/2015 r. z dn. 28 sierpnia 2015 r. – Zmiany w Statucie Spółki, rejestracja jednolitego tekstu Statutu
2015-08-18

Raport bieżący nr 32/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku – Rozpoczęcie procesu połączenia INTROL S.A. z ILZT III Sp. z o.o.

2015-07-08

Raport bieżący nr 31/2015 z dnia 8 lipca 2015 roku – Limatherm S.A. – zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward


2015-07-06

Raport bieżący nr 30/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku – Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

2015-07-06

Raport bieżący nr 29/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku – Limatherm Components Sp. z o.o. – zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward


2015-06-29

Raport bieżący nr 28/2015 r. z dnia 29 czerwca 2015 r. – Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. – określenie udziału w ogólnej liczbie głosów w INTROL S.A.

2015-06-29

Raport bieżący nr 27/2015 r. z dnia 29 czerwca 2015 r. – Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – pośrednie nabycie akcji Spółki

2015-06-15

Raport bieżący nr 26/2015 r. z dnia 15 czerwca 2015 r. – Zawiadomienie od WEKA Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – bezpośrednie nabycie akcji Spółki.

2015-06-15

Raport bieżący nr 25/2015 r. z dnia 15 czerwca 2015 r. – Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. – bezpośrednie zbycie i pośrednie nabycie akcji Spółki

2015-06-15

Raport bieżący nr 24/2015 r. z dnia 15 czerwca 2015 r. – Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

2015-06-10

Raport bieżący nr 23/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A.

2015-06-10

Raport bieżący nr 22/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku – Zmiany w Statucie Spółki

2015-06-10

Raport bieżący nr 21/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku – wypłata dywidendy2015-06-10

Raport bieżący nr 20/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku – Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 10 czerwca 2015 r.


2015-06-03

Raport bieżący 19/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. – Wybór biegłego rewidenta

2015-06-03

Raport bieżący nr 18/2015 z dn. 3 czerwca 2015 – Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A.

2015-06-03

Raport bieżący nr 17/2015 r. z dn. 3 czerwca 2015 r. – Powołanie Zarządu kolejnej Wspólnej Kadencji

2015-06-02

Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 2 czerwca 2015 roku – INTROL S.A. – podpisanie aneksu do umowy zlecenia wystawienia gwarancji z Getin Noble Bank S.A.

2015-05-28

Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 28 maja 2015 roku – Limatherm S.A. – zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

2015-05-22

Raport bieżący 14/2015 z dn. 22 maja 2015 r. – INTROL S.A. – otrzymanie zawiadomienia od MetLife PTE S.A. o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

2015-05-15

Raport bieżący nr 13/2015 z dn. 15 maja 2015 r. – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2015 r.


2015-05-15

Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 15 maja 2015 roku – Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2015 r.

2015-05-15

Raport bieżący nr 11/2015 z dn. 15 maja 2015 r. – Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 rok

2015-04-30

Raport bieżący nr 10/2015 r. z dn. 30 kwietnia 2015 r. – Limatherm S.A. – emisja obligacji wewnątrzkorporacyjnych serii „A”

2015-04-30

Raport bieżący nr 9/2015 r. z dn. 30 kwietnia 2015 r. – INTROL S.A. – emisja obligacji wewnątrzkorporacyjnych serii „A”

2015-04-20

Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku – Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

2015-04-01

Raport bieżący nr 7/2015 r. z dn. 1 kwietnia 2015 r. – Korekta wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy INTROL S.A. za 2014 rok.

2015-03-03

Raport bieżący nr 6/2015 z dnia 3 marca 2015 roku – Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

2015-03-02

Raport bieżący nr 5/2015 r. z dnia 2 marca 2015 r. – Zawarcie aneksu nr 004 do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

2015-02-25

Raport bieżący nr 4/2015 r. z dnia 25 lutego 2015 r. – Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

2015-01-28

Raport bieżący nr 3/2015 r. z dn. 28 stycznia 2015 r. – Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy INTROL S.A. za 2014 rok.

2015-01-20

Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku – INTROL S.A. – podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

2015-01-16

Raport bieżący nr 1/2015 r. z dnia 16 stycznia 2015 r. – Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

2014-12-19

Raport bieżący nr 36/2014 r. z dn. 19 grudnia 2014 r. – Zawarcie umowy sprzedaży znaku towarowego LIMATHERM

2014-12-19

Raport bieżący nr 35/2014 r. z dn. 19 grudnia 2014 r. – Zawarcie umowy sprzedaży znaku towarowego INTROL

2014-12-18

Raport bieżący 34/2014 z dn. 18 grudnia 2014 r. – IB Systems Sp. z o.o., INTROL – Energomontaż Sp. z o.o., INTROL S.A. – zawarcie umów przez jednostki zależne od Emitenta oraz Emitenta na łączną wartość umowy znaczącej

2014-12-17

Raport bieżący nr 33/2014 r. z dn. 17 grudnia 2014 r. – Wniesienie aportem znaku towarowego LIMATHERM

2014-12-17

Raport bieżący nr 32/2014 r. z dn. 17 grudnia 2014 r. – Wniesienie aportem znaku towarowego INTROL

2014-12-12

Raport bieżący nr 31/2014 r. z dn. 12 grudnia 2014 r. – Zmiany stanowiskowe w obrębie Zarządu INTROL S.A.

2014-12-10

Raport bieżący nr 30/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku – Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

2014-11-28

Raport bieżący nr 29/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku – INTROL S.A. – podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

2014-11-28

Raport bieżący nr 28/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku – INTROL S.A. – podpisanie aneksu do umowy zlecenia wystawienia gwarancji z Getin Noble Bank S.A.

2014-11-26

Raport bieżący 27/2014 z dn. 26 listopada 2014 r. – INTROL – Energomontaż Sp. z o.o., INTROL S.A. – zawarcie umów przez jednostkę zależną od Emitenta oraz Emitenta na łączną wartość umowy znaczącej

2014-11-20

Raport bieżący nr 26/2014 r. z dnia 20 listopada 2014 r. – Zawarcie aneksu nr 003 do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

2014-11-04

Raport bieżący nr 25/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku – Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy INTROL S.A. za III kwartał 2014 r.
wpdm_package id=’2497′]

2014-10-13

Raport bieżący 24/2014 z dn. 13 października 2014 r. – IB Systems Sp. z o.o. – zawarcie umów przez jednostkę zależną od Emitenta na łączną wartość umowy znaczącej

2014-10-09

Raport bieżący 23/2014 z dn. 9 października 2014 r. – INTROL S.A. – otrzymanie zawiadomienia od Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. o przekroczeniu progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

2014-10-02

Raport bieżący nr 22/2014 r. z dnia 2 października 2014 r. – Zawarcie aneksu nr 1 do umowy znaczącej z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

2014-09-16

Raport bieżący nr 21/2014 r. z dnia 16 września 2014 r. – Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

2014-09-15

Raport bieżący nr 20/2014 r. z dnia 15 września 2014 r. – Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

2014-09-04

Raport bieżący nr 19/2014 z dnia 4 września 2014 roku – Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

2014-09-04

Raport bieżący 18/2014 z dn. 4 września 2014 r. – Zawarcie umowy znaczącej z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o.

2014-08-05

Raport bieżący nr 17/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku – Limatherm S.A. – zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward


2014-06-23

Raport bieżący nr 16/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ

2014-06-23

Raport bieżący nr 15/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku – Wypłata dywidendy

2014-06-23

Raport bieżący nr 14/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku – Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 23 czerwca 2014 r.


2014-06-17

Raport bieżący 13/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. – Wybór biegłego rewidenta

2014-05-28

Raport bieżący nr 12/2014 z dnia 28 maja 2014 roku – Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

2014-05-22

Raport bieżący nr 11/2014 z dn. 22 maja 2014 r. – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2014 r.


2014-05-22

Raport bieżący nr 10/2014 z dn. 22 maja 2014 r. – Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2014 r.

2014-04-24

Raport bieżący nr 9/2014 r. z dn. 24 kwietnia 2014 r. – Prognozy finansowe na 2014 rok.

2014-04-14

Raport bieżący 8/2014 z dn. 14 kwietnia 2014 r. – Limatherm S.A., Limatherm Sensor Sp. z o.o. – zatwierdzenie planów inwestycyjnych Spółek

2014-04-09

Raport bieżący 7/2014 z dn. 9 kwietnia 2014 r. – Zawarcie umowy znaczącej z BNP Paribas Bank Polska S.A.

2014-03-24

Raport bieżący nr 6/2014 r. z dnia 24 marca 2014 r. – Zawarcie aneksu nr 2 do umowy znaczącej z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie

2014-03-03

Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 3 marca 2014 roku – Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

2014-02-12

Raport bieżący nr 4/2014 r. z dnia 12 lutego 2014 r. – Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

2014-02-03

Raport bieżący nr 3/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku – Limatherm S.A. – zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward


2014-01-08

Raport bieżący nr 2/2014 r. z dnia 8 stycznia 2014 r. – Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

2014-01-08

Raport bieżący nr 1/2014 r. z dnia 8 stycznia 2014 r. – Zawarcie aneksu nr 002 do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

2013-12-23

Raport bieżący nr 60/2013 r. z dnia 23 grudnia 2013 r. – Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

2013-12-20

Raport bieżący nr 59/2013 r. z dnia 20 grudnia 2013 r. – Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A.

2013-12-20

Raport bieżący nr 58/2013 r. z dnia 20 grudnia 2013 r. – Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A.

2013-12-18

Raport bieżący nr 57/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. – Zawiadomienie od Svanser Holdings Limited z siedzibą na Cyprze – bezpośrednie nabycie akcji Spółki.