Opis inwestycji: Projekt dotyczył zaprojektowania nowych układów absorpcyjnych w oparciu o testy na instalacji nawozów. Zakres prac: • badania składu odgazów i cieczy, • opracowanie koncepcji zmodernizowanego procesu w oparciu o wyniki badań, • opracowanie bilansu materiałowo-energetycznego, • przygotowanie schematów P&ID dla nowej koncepcji, • wykonanie szacunku kosztów. Typ projektu Projekt Wykonawczy Termin realizacji 2012 [...] Więcej →
Opis inwestycji: Projekt dotyczył zaprojektowania agregatu prądotwórczego 2 MWe wraz z infrastrukturą oraz z elastyczną współpracą z instalacjami istniejącymi, w zakresie przekazywania mocy elektrycznej i cieplnej. Zakres prac: • zaprojektowanie budynku dla agregatu wraz z konieczną infrastrukturą, • przeprowadzenie akcji ofertowej na parogenerator • zaprojektowanie nowych rurociągów technologicznych i podłączenie ich do punktów wpięć. Typ [...] Więcej →
Opis inwestycji Projekt dotyczył wymiany nieefektywnych złóż w kolumnach destylacyjnych oraz absorpcyjnych i desorpcyjnych. Wymiany wąskich gardeł dla zwiększonych strumieni, w tym wymiany pomp, modernizacji układu chłodzenia reaktora w oparciu o licencję Shell i modernizację układu absorpcji i desorpcji na licencji Cata-Carb. Zakres prac: • opracowanie projektu bazowego w wersji rozszerzonej, • wykonanie obliczeń bilansowo-energetycznych, [...] Więcej →
Opis inwestycji Kaufhaus des Westens, KaDeWe (Dom Handlowy Zachodu) to luksusowy dom towarowy w Berlinie w dzielnicy Schöneberg. Zajmuje powierzchnię 60 000 m² rozdzielonej na osiem pięter i oferuje 380 000 artykułów, co daje mu pozycję największego domu towarowego w Europie kontynentalnej. Zatrudnia 2000 pracowników. Jest drugim na świecie sprzedawcą żywności w jednym miejscu po [...] Więcej →
Opis inwestycji Celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa pracy urządzeń gospodarki wodnej ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zalania, poprzez ciągłą kontrolę i nadzór wybranych pomieszczeń w EC Żerań. Bezpieczeństwo wybranych obiektów zostało zwiększone za pomocą zdalnego monitoringu wizyjnego. Zakres prac: • inwentaryzacja stanu istniejącego wraz z analizą techniczną dla właściwego umiejscowienia kamer, • wykonanie projektów wykonawczych we [...] Więcej →
Opis inwestycji Spółka Grupy Introl zrealizowała zabudowę systemu wczesnej detekcji pożaru na ciągach nawęglania w oparciu o światłowodową, liniową czujkę ciepła. Jednocześnie wykonano rozbudowę zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym Gemos, umożliwiającego wizualizację i sterowanie systemem gaszenia i systemem detekcji w Elektrociepłowni Żerań. Celem realizacji było zminimalizowanie ryzyka przerwania ciągłości produkcji w przypadku powstania pożaru w [...] Więcej →
Jedna ze spółek Grupy Introl wykonała prace polegające na zabudowie (rozbudowie obecnego systemu) stałych urządzeń gaśniczych na ciągach nawęglania, w oparciu o instalację wysokociśnieniowej mgły wodnej (System gaszenia), zabudowie (rozbudowie obecnego systemu) systemu wczesnej detekcji pożaru na ciągach nawęglania w oparciu o światłowodową, liniową czujkę ciepła DTS oraz detekcję gazów tlewnych (System detekcji), a także [...] Więcej →
Dostawa przemiennika PowerFlex7000 (typu prądowego) w celu wymiany istniejącego przemiennika częstotliwości średniego napięcia (typu napięciowego) dla zwiększenia niezawodności pracy układu napędowego. Całość zadania wykonana w trybie „pod klucz”, począwszy od dokumentacji projektowej, demontażu istniejącego przemiennika, włącznie ze zmianami w polu zasilającym i systemie sterowania, po uruchomienie i szkolenie obsługi z zakresu eksploatacji. Zakres prac: • [...] Więcej →
Kompleksowo wykonana modernizacja istniejącego, bezpośredniego zasilania silników  wentylatorów spalin, z wykorzystaniem przemienników średniego napięcia PowerFlex 7000 (typu prądowego). Modernizacja miała na celu zmniejszenie energii poboru potrzeb własnych bloku, zmniejszenie hałasu generowanego przez układ wyprowadzenia spalin, podniesienie jakości i zakresu regulacji oraz umożliwienie hamowania i zatrzymania wentylatora w stanach awaryjnych oraz w trakcie regulacji. Zakres prac: [...] Więcej →
Rozmrażalnia wagonów działa w oparciu o promienniki podczerwieni. Ogrzewają one boczne ściany wagonów. Zastosowany jest wymuszony obieg ciepłego powietrza, dla zminimalizowania strat ciepła. Całość sterowana jest z poziomu panelu operatorskiego zlokalizowanego we wskazanym przez inwestora miejscu. Na konstrukcji umieszczone są promienniki podczerwieni. Kanały powietrza zasysają ogrzane powietrze znad górnej krawędzi wagonu i wdmuchują je pod [...] Więcej →